10 razloga zašto uvijek sklopiti ugovor o najmu stana

Objavljeno 20.02.2021, Autor: Pravomat.hr

Prema najnovijim procjenama, broj vlasnika stanova u Hrvatskoj koji imaju prijavljene podstanare iznosi oko stotinjak tisuća, međutim, pretpostavlja se da neprijavljenih podstanara ima dvostruko ili trostruko više od navedenog.

Bitno je naglasiti da je sklopljeni ugovor o najmu stana valjan bez obzira na to da li ga je stanodavac naknadno dostavio Poreznoj upravi ili ovjerio kod javnog bilježnika.

odvjetnik

Ovo je deset razloga zašto je sklopiti ugovor o najmu stana svakako dobra ideja:

1. Postupate u skladu sa zakonom

Zakon o najmu stanova nalaže da svako sklapanje najma mora biti ugovoreno pisanim ugovorom između najmodavca i namoprimca.

2. Štitite sebe

Sklapajući pisani ugovor lakše možete dokazati što ste ugovorili te će takav ugovor, ako dođe do bilo kakvog spora između najmodavca i najmoprimca, biti od velike koristi u razrješavanju spora.

Stoga je pametno prethodno dogovoriti i detaljno navesti sve uvjete najma u samom ugovoru.

3. Izbjegavate neugodne situacije prilikom prestanka najma

Često od početka do kraja najma prođe više godina, pa je teško prisjetiti se dogovorenih uvjeta ukoliko isti nisu jasno definirani ugovorom.

Primjerice, koju točno štetu pokriva polog koji je platio najmoprimac? Da li to uključuje samo materijalnu štetu uzrokovanu nemarom poput razbijenog ili oštećenog namještaja, ili također uključuje troškove ponovnog krečenja zidova uzrokovanog nakupljanjem gljivica zbog nedovoljnog prozračivanja prostorije?

4. Jasno regulirate period trajanja najma

Ugovor o najmu stana zahtijeva precizno definiranje trajanja najma, što je u međusobnom interesu najmodavca i najmoprimca, kako bi se izbjegle potencijalne situacije gdje najmodavac traži od najmoprimca da prijevremeno napusti stan ili pak najmoprimac ne želi pravovremeno napustiti isti i slično.

5.  Primopredajni zapisnik

Najmoprimac i najmodavac ugovorom se mogu obvezati da prilikom primopredaje stana sastave primopredajni zapisnik u kojem će naznačiti namještenost stana te točno upisati stanje svih brojila koja se odnose na stan u trenutku primopredaje, kao i opisati stanje i održavanost instalacija, zidova, stropova, podova i vrata, te opisati pokućstvo, opremu i kućanske uređaje ukoliko je stan namješten.

Bez primopredajnog zapisnika često dolazi do sporova zbog nesporazuma o izvornom stanju stana.

6. Podnajam i pravo boravka u stanu

Ugovorom je moguće jasno definirati tko sve smije boraviti u stanu osim najmoprimca, te ima li najmoprimac pravo davati stan u podnajam i ako da, pod kojim uvjetima.

7. Prijava prebivališta

Najmoprimac može prijaviti prebivalište na adresi stana ukoliko je ugovor sklopljen i potpis najmodavca ovjeren kod javnog bilježnika.

8. Naknada za troškove smještaja

Poslodavac može svojim radnicima bez plaćanja poreza na dohodak podmiriti troškove smještaja nastale za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije. Radnik za to mora dostaviti poslodavcu kopiju ugovora o najmu.

9. Ovršna klauzula

Za najmodavca je povoljno ako se ugovor sklopi s ovršnom klauzulom pa tada može lakše iseliti najmoprimca koji se ne želi iseliti nakon prestanka ugovora.

10. Poticaji za podstanare

Ponekad država ili gradovi daju poticaje za podstanare (naravno podstanarstvo se mora dokazati ugovorom o najmu).

#UGOVOR O NAJMU STANA #UGOVOR O NAJMU #NAJAM STANA #IZNAJMLJIVANJE STANA