Punomoć za kupnju nekretnine

Ovaj prilagodljivi digitalni obrazac punomoći za kupnju nekretnine osmišljen je za samostalnu izradu jednostrane izjave volje kojom kupac nekretnine (opunomoćitelj) ovlašćuje neku fizičku ili pravnu osobu po svome izboru (opunomoćenika) da ga zastupa u vezi s kupnjom nekretnine u ime i za račun opunomoćitelja tj. da u njegovo ime i za njegov račun poduzima određene pravne radnje u vezi s kupnjom nekretnine za potrebe opunomoćitelja.

Obrazac nije namijenjen za zastupanje opunomoćitelja u vezi s prodajom nekretnine u njegovo ime i za njegov račun, u kojem slučaju je potrebno koristiti obrazac punomoći za prodaju nekretnine.

Obrazac je moguće prilagoditi raznim pravnim situacijama, ali ne i svima. Stoga, ako niste sigurni je li obrazac pogodan za Vaše potrebe, obavezno se obratite odvjetniku za pravnu pomoć.

 


Besplatno izradi svoju punomoć za kupnju nekretnine


 

SADRŽAJ OBRASCA


Naš obrazack punomoći za kupnju nekretnine uključuje mnoge odredbe koje bi Vam mogle biti potrebne da detaljno uredite sadržaj punomoći:

 1. Opunomoćitelj
 2. Zastupnik opunomoćitelja
 3. Opunomoćenik
 4. Nekretnina koja je predmet kupoprodaje
 5. Ovlaštenja opunomoćenika
 6. Angažiranje odvjetnika i drugih stručnih osoba
 7. Zamjenik opunomoćenika
 8. Važenje punomoći
 9. Mjesto izdavanja punomoći
 10. Vrijeme izdavanja punomoći

 

MOGUĆNOSTI OBRASCA


Unosom traženih podataka ili odabirom ponuđenih opcija u upitniku koji se odnosi na obrazac punomoći za kupnju nekretnine možete:

 • prilagoditi tekst većine odredaba punomoći
 • sami osmisliti i dodati odredbe koje nisu predviđene u obrascu
 • pregledati tekst punomoći nakon svakog unosa ili odabira u upitniku

Izradom korisničkog računa i prijavom u Pravomat dobivate i sljedeće mogućnosti:

 • preuzimanje gotove punomoći u PDF-u
 • naknadno uređivanje punomoći ponovnim pristupanjem ispunjenom upitniku
 • detaljno uređivanje svih dijelova punomoći pomoću Uređivača
 • dupliciranje podataka iz gotove punomoći radi lakšeg sastavljanja nove punomoći
 • slanje poveznice za preuzimanje gotove punomoći e-poštom
 • potpisivanje gotove punomoći jednostavnim elektroničkim potpisom
 • slanje zahtjeva za elektroničko potpisivanje gotove punomoći e-poštom

 

ČESTA PITANJA O PUNOMOĆI ZA KUPNJU NEKRETNINE


Što je punomoć i kako se daje?

Punomoć je, prema članku 313. stavku (3) Zakona o obveznim odnosima, ovlaštenje za zastupanje što ga opunomoćitelj pravnim poslom daje opunomoćeniku. Pravni posao kojim se takvo ovlaštenje za zastupanje daje ili dobiva može biti jednostrani ili dvostrani pravni posao.

U prvom slučaju punomoć se daje jednostranom izjavom volje opunomoćitelja kojom opunomoćitelj daje ovlaštenje opunomoćeniku da ga zastupa u određenim situacijama, tj. da u njegovo ime i za njegov račun obavlja određene pravne radnje. Davanje punomoći jednostranom izjavom volje opunomoćitelja je i najčešći način davanja punomoći, zbog toga što je donekle jednostavnije. Naime, u slučaju da se punomoć daje u pisanom obliku jednostranom izjavom volje opunomoćitelja punomoć mora potpisati samo opunomoćitelj, dok ju opunomoćenik ne potpisuje. Kod ovakve punomoći, međutim, opunomoćitelj treba voditi računa o tome da opunomoćenik takvom punomoći dobiva samo ovlaštenje, ali nema i obvezu poduzimati pravne radnje za čije poduzimanje je jednostranom izjavom volje opunomoćitelja ovlašten. Skrećemo pozornost na to da se ovaj digitalni predložak punomoći odnosi upravo na punomoć koja se daje jednostranom izjavom volje opunomoćitelja.

S druge strane, punomoć se može dati i dvostranim pravnim poslom tj. ugovorom. U tom slučaju, ako je ugovor u pisanom obliku, taj ugovor potpisuju i opunomoćitelj i opunomoćenik, a opunomoćenik pri tome ne dobiva samo ovlaštenja, nego na sebe preuzima i obvezu da će poduzimati pravne radnje za čije poduzimanje je ovlašten temeljem punomoći.