Primjeri dokumenata

Ugovor o zamjeni nekretnina jednake vrijednosti

Ovo je primjer ugovora o zamjeni nekretnina kojim se svaki ugovaratelj obvezuje svojem suugovaratelju predati u vlasništvo nekretnine koje su jednake vrijednosti. Ovaj primjer ugovora o zamjeni nekretnina odnosi se na situaciju u kojoj se sa svake ugovorne strane nalazi po jedan ugovaratelj tj. zemljišnoknjižni...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Tabularna izjava

Ovo je primjer tabularne izjave kojom se dopušta uknjižba prava vlasništva u zemljišnim knjigama na nekretnini koja je predmet ugovora o kupoprodaji nekretnine. Ova clausula intabulandi odnosi se na situaciju u kojoj postoje dva prodavatelja i jedan kupac. I prodavatelj i kupci su fizičke osobe. Predmet...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Suglasnost bračnog druga za prodaju nekretnine

Ovo je primjer izjave kojom jedan bračni drug drugom bračnom drugu daje suglasnost u smislu članka 32. stavka (2) i članka 37. stavka (2) Obiteljskog zakona da otuđi i optereti nekretninu koja je njihova bračna stečevina. U ovom primjeru nekretnina je stan na kojem je uspostavljeno vlasništvo posebnog...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Izjava vlasnika nekretnine da nekretnina nije bračna, izvanbračna ni partnerska stečevina

Ovo je primjer izjave zemljišnoknjižnog vlasnika nekretnine da nekretnina koja je predmet ugovora o kupoprodaji nekretnine nije dio bračne, izvanbračne ili partnerske stečevine. U ovom primjeru zemljišnoknjižni vlasnik stana potvrđuje da je stan njegova vlastita imovina u smislu članka 39. Obiteljskog...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Tabularna izjava

Ovo je primjer tabularne izjave kojom se dopušta uknjižba prava vlasništva u zemljišnim knjigama na nekretnini koja je predmet ugovora o kupoprodaji nekretnine. Ova clausula intabulandi odnosi se na situaciju u kojoj postoji jedan prodavatelj i dva kupca. I prodavatelj i kupci su fizičke osobe. Predmet...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Tabularna izjava s potvrdom primitka cijene

Ovo je primjer tabularne izjave kojom se dopušta uknjižba prava vlasništva u zemljišnim knjigama na nekretnini koja je predmet ugovora o kupoprodaji nekretnine. Ova clausula intabulandi odnosi se na situaciju u kojoj postoji jedan prodavatelj i jedan kupac. I prodavatelj i kupac su pravne osobe, točnije...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi