Primjeri dokumenata

Vlastoručna oporuka

Ovo je primjer vlastoručne oporuke iz članka 30. Zakona o nasljeđivanju. U primjeru ostavitelj odnosno oporučitelj raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti tako da određuje jednog nasljednika kome ostavlja svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu u cijelosti. Ovaj primjer oporuke također sadrži i odredbu...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Pisana oporuka pred svjedocima

Ovo je primjer pisane oporuke pred svjedocima iz članka 31. Zakona o nasljeđivanju. U primjeru ostavitelj odnosno oporučitelj raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti tako da određuje dva nasljednika. Osobe koje određuje za nasljednike ujedno su i njegovi zakonski nasljednici u prvom nasljednom redu...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine

Ovo je primjer predugovora ugovoru o kupoprodaji nekretnine kojim prodavatelj i kupac nekretnine preuzimaju obvezu sklopiti glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine i pri tome ugovaraju rok sklapanja i sadržaj glavnog ugovora. Primjer se odnosi na situaciju kada je predmet kupoprodaje stan na kojemu je...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Ugovor o kupoprodaji nekretnine

Ovo je primjer ugovora o kupoprodaji nekretnine koji prodavatelj i kupac sklapaju na temelju ranije sklopljenog predugovora o kupoprodaji nekretnine kojim su preuzeli obvezu sklopiti glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine. Primjer se odnosi na situaciju kada je predmet kupoprodaje stan na kojemu je uspostavljeno...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Ugovor o zajmu između fizičkih osoba

Ovo je primjer ugovora o zajmu kojim jedna fizička osoba daje drugoj fizičkoj osobi novčani zajam, odnosno pozajmicu novca. Ovaj primjer odnosi se na tzv. besplatni ili beskamatni zajam kod kojeg se kamate ne obračunavaju i kamatna stopa iznosi 0 %. tako da se zajmoprimac obvezuje vratiti zajmodavcu...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Ugovor o radu s probnim rokom

Ovo je primjer ugovora o radu na neodređeno vrijeme kojim poslodavac i radnik, između ostalog, na temelju članka 53. Zakona o radu ugovaraju probni rad. U odredbi kojom se uređuje probni rad probni rok određen je u najvišem zakonski dopuštenom trajanju od 6 mjeseci. Otkazni rok za slučaj nezadovoljavanja...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Ugovor o radu na nepuno radno vrijeme

Ovo je primjer ugovora o radu na neodređeno vrijeme kojim poslodavac i radnik na temelju članka 62. Zakona o radu zasnivaju radni odnos s nepunim radnim vremenom. Primjer se odnosi na radno mjesto konobara i sadrži opis poslova tog radnog mjesta. U primjeru se ugovor o radu sklapa za nepuno radno vrijeme...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Ugovor o radu na određeno vrijeme

Ovo je primjer ugovora o radu na određeno vrijeme kojim poslodavac i radnik na temelju članka 12. Zakona o radu zasnivaju radni odnos čiji je prestanak unaprijed utvrđen kada je zbog objektivnog razloga potreba za obavljanjem posla privremena. Kao objektivni razlog koji opravdava sklapanje ugovora...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Ugovor o zamjeni nekretnina različite vrijednosti

Ovo je primjer ugovora o zamjeni nekretnina kojim se ugovaratelji jedan drugome obvezuju predati u vlasništvo nekretnine različite vrijednosti, pri čemu ugovaratelj koji je vlasnik nekretnine manje vrijednosti ima dodatnu obvezu platiti iznos razlike u vrijednosti nekretnina svojemu suugovaratelju koji...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Sporazum o prestanku ugovora o radu

Ovo je primjer sporazuma o prestanku ugovora o radu kojim poslodavac i radnik na temeljum članka 112. i 113. Zakona o radu sporazumno raskidaju ugovor o radu uređujući međusobna prava i obveze u vezi s tim i utvrđuju dan prestanka radnog odnosa. U ovom primjeru sporazuma o prestanku ugovora o radu...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi