Ugovor o zajmu između fizičkih osoba

Ugovor o zajmu između fizičkih osoba- screenshot
Ugovor o zajmu između fizičkih osoba