Odluka o isplati paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika za sve radnike

Odluka o isplati paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika za sve radnike- screenshot