Primjeri dokumenata

Ugovor o darovanju suvlasničkog dijela nekretnine

Ovo je primjer ugovora o darovanju nekretnine kojim darovatelj obdareniku daruje svoj suvlasnički dio 1/2 prava vlasništva, odnosno idealni dio 1/2 nekretnine koja je u naravi poljoprivredno zemljište. Primjer sadrži odredbu kojom ugovorne stranke suglasno utvrđuju tržišnu vrijednost nekretnine koja...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Ugovor o darovanju stana

Ovo je primjer ugovora o darovanju nekretnine kojim darovatelj obdareniku daruje stan na kojemu je uspostavljeno vlasništvo posebnog dijela nekretnine tj. etažno vlasništvo. Ovaj ugovor o darovanju stana odnosi se na situaciju kada su darovatelj i obdarenik srodnici u uspravnoj liniji, točnije otac...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Punomoć za davanje nasljedničke izjave

Ovo je primjer punomoći za davanje nasljedničke izjave iz članka 220. Zakona o nasljeđivanju. U primjeru opunomoćitelj daje izjavu o tome u kakvom je rodbinskom odnosu s ostaviteljem te navodi da je ostaviteljev nasljednik u prvom nasljednom redu, nabrajajući i druge njemu poznate nasljednike prvog nasljednog...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Vlastoručna oporuka

Ovo je primjer vlastoručne oporuke iz članka 30. Zakona o nasljeđivanju. U primjeru ostavitelj odnosno oporučitelj raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti na način da određuje jednog nasljednika kome ostavlja svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu u cijelosti. Ovaj primjer oporuke također sadrži...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Pisana oporuka pred svjedocima

Ovo je primjer pisane oporuke pred svjedocima iz članka 31. Zakona o nasljeđivanju. U primjeru ostavitelj odnosno oporučitelj raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti na način da određuje dva nasljednika. Osobe koje određuje za nasljednike ujedno su i njegovi zakonski nasljednici u prvom nasljednom...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine

Ovo je primjer predugovora ugovoru o kupoprodaji nekretnine kojim prodavatelj i kupac nekretnine preuzimaju obvezu sklopiti glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine i pri tome ugovaraju rok sklapanja i sadržaj glavnog ugovora. Primjer se odnosi na situaciju kada je predmet kupoprodaje stan na kojemu je...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Ugovor o kupoprodaji nekretnine

Ovo je primjer ugovora o kupoprodaji nekretnine koji prodavatelj i kupac sklapaju na temelju ranije sklopljenog predugovora o kupoprodaji nekretnine kojim su preuzeli obvezu sklopiti glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine. Primjer se odnosi na situaciju kada je predmet kupoprodaje stan na kojemu je uspostavljeno...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Ugovor o zajmu između fizičkih osoba

Ovo je primjer ugovora o zajmu kojim jedna fizička osoba daje drugoj fizičkoj osobi novčani zajam, odnosno pozajmicu novca. Ovaj primjer odnosi se na tzv. besplatni ili beskamatni zajam kod kojeg se kamate ne obračunavaju i kamatna stopa iznosi 0%. tako da se zajmoprimac obvezuje vratiti zajmodavcu...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Ugovor o radu s probnim rokom

Ovo je primjer ugovora o radu na neodređeno vrijeme kojim poslodavac i radnik, između ostalog, temeljem članka 53. Zakona o radu ugovaraju probni rad. U odredbi kojom se uređuje probni rad probni rok određen je u najvišem zakonski dopuštenom trajanju od 6 mjeseci. Otkazni rok za slučaj nezadovoljavanja...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Ugovor o radu na nepuno radno vrijeme

Ovo je primjer ugovora o radu na neodređeno vrijeme kojim poslodavac i radnik temeljem članka 62. Zakona o radu zasnivaju radni odnos s nepunim radnim vremenom. Primjer se odnosi na radno mjesto konobara i sadrži opis poslova tog radnog mjesta. U primjeru se ugovor o radu sklapa za nepuno radno vrijeme...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi