Primjeri dokumenata

Odluka o isplati nagrade za radne rezultate za pojedine radnike

Ovo je primjer odluke o isplati novčane nagrade za radne rezultate kojom poslodavac utvrđuje iznose novčane nagrade za radne rezultate postignute u 2024. godini koja će se isplatiti poimenice određenim radnicima zaposlenima kod poslodavca. U odluci se određuje i način i rok isplate nagrade. Odluka se...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Odluka o isplati nagrade za radne rezultate za sve radnike

Ovo je primjer odluke o isplati nagrade za radne rezultate kojom poslodavac utvrđuje iznos novčane nagrade za radne rezultate postignute u 2024. godini koja će se isplatiti svim radnicima zaposlenima kod poslodavca te način i rok isplate nagrade. Odluka se odnosi na situaciju kada se nagrada za radne...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Odluka o isplati paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika za sve radnike

Ovo je primjer odluke o isplati paušalne naknade za troškove prehrane radnika kojom poslodavac utvrđuje mjesečni iznos paušalne naknade koji će isplaćivati radnicima za troškove prehrane. Odlukom je uređen način i rok isplate naknade troškova prehrane radnicima, a odnosi se na situaciju kada poslodavac...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Odluka o isplati naknade za troškove smještaja radnika nastale za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije

Ovo je primjer odluke o isplati naknade troškova smještaja radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije kojom poslodavac utvrđuje iznos najamnine koji će isplaćivati radniku na temelju ugovora o najmu stana koji je radnik osobno sklopio s najmodavcem....

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Ugovor o dodatnom radu na neodređeno vrijeme

Ovo je primjer ugovora o dodatnom radu na neodređeno vrijeme kojim poslodavac i radnik na temelju članka 18.b Zakona o radu zasnivaju radni odnos u kojem će radnik obavljati dodatni, odnosno dopunski rad povrh rada koji obavlja kod svog matičnog poslodavca. Primjer se odnosi na radno mjesto čistača...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

Ovo je primjer ugovora o doživotnom uzdržavanju (uz prijenos imovine nakon smrti) kojim se uređuju međusobna prava i obveze Davatelja uzdržavanja i Primatelja uzdržavanja u vezi s uzdržavanjem koje će Davatelj uzdržavanja pružati Primatelju uzdržavanja i prijenosom imovine Primatelja uzdržavanja na Davatelja...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Odluka o isplati regresa

Ovo je primjer odluke o isplati regresa kojom poslodavac utvrđuje iznos prigodne nagrade za korištenje godišnjeg odmora koji će se za 2024. godinu isplatiti svim radnicima zaposlenima kod poslodavca te način i rok isplate regresa. Odluka se odnosi na situaciju kada se regres isplaćuje svim radnicima u...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Odluka o isplati uskrsnice

Ovo je primjer odluke o isplati uskrsnice kojom poslodavac utvrđuje iznos uskrsnice koji će se za 2024. godinu isplatiti svim radnicima zaposlenima kod poslodavca te način i rok isplate uskrsnice. Odluka se odnosi na situaciju kada se uskrsnica isplaćuje svim radnicima u jednakom iznosu na transakcijski...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Odluka o isplati božićnice

Ovo je primjer odluke o isplati božićnice kojom poslodavac utvrđuje iznos prigodne nagrade povodom Božića koji će se za 2024. godinu isplatiti svim radnicima zaposlenima kod poslodavca te način i rok isplate božićnice. Odluka se odnosi na situaciju kada se božićnica isplaćuje svim radnicima u jednakom...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi

Ugovor o darovanju suvlasničkog dijela nekretnine

Ovo je primjer ugovora o darovanju nekretnine kojim darovatelj obdareniku daruje svoj suvlasnički dio 1/2 prava vlasništva, odnosno idealni dio 1/2 nekretnine koja je u naravi poljoprivredno zemljište. Primjer sadrži odredbu kojom ugovorne stranke suglasno utvrđuju tržišnu vrijednost nekretnine koja...

Pogledaj primjer Uredi i preuzmi