Pravne napomene

Na ovoj stranici možete pronaći poveznice na odredbe koje uređuju sve pravne odnose između posjetitelja odnosno korisnika Pravomata i trgovačkog društva QMind d.o.o. za intelektualne usluge, koje je izradilo i održava Pravomat.

 

Uvjeti korištenja


Odredbe sadržane u Uvjetima korištenja uređuju ugovorni odnos između trgovačkog društva QMind d.o.o., koje je izradilo i održava Pravomat, i posjetitelja odnosno korisnika Pravomata, u pogledu korištenja sadržaja dostupnih na Pravomatu na bilo koji način, kao što su pregledavanje, čitanje, upis podataka u upitnike vezane uz digitalne predloške pravnih dokumenata, izrada korisničkog računa, prijava u korisnički račun te korištenje funkcionalnosti dostupnih prijavom u korisnički račun.

 

Ugovor o obradi podataka


Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: GDPR), korisnici Pravomata u pravilu djeluju kao voditelji obrade u pogledu svih osobnih podataka koje upisuju u upitnike vezane uz digitalne predloške pravnih dokumenata dostupnih na Pravomatu. QMind d.o.o., trgovačko društvo koje je izradilo i održava Pravomat, djeluje kao izvršitelj obrade tj. obrađuje tako upisane osobne podatke u ime korisnika isključivo u okviru usluga dostupnih preko Pravomata i samo prema uputama korisnika. Odnos između korisnika Pravomata, kao voditelja obrade, i QMind d.o.o.-a, kao izvršitelja obrade uređen je Ugovorom o obradi podataka.

 

Pravila o privatnosti


Pravila o privatnosti objašnjavaju način na koji QMind d.o.o., trgovačko društvo koje je izradilo i održava Pravomat, prikuplja i koristi osobne podatke posjetitelja odnosno korisnika Pravomata kada prema GDPR-u djeluje kao voditelj obrade. Između ostalog, Pravila o privatnosti sadrže informacije o tome koji podaci se prikupljaju, s kojom svrhom se podaci prikupljaju, kako se podaci pohranjuju, koja su prava ispitanika, što su kolačići, koje vrste se koriste na Pravomatu, s kojom svrhom, i slično.