Pravila o privatnosti

Posljednja inačica ovih Pravila o privatnosti objavljena je i stupila je na snagu dana 31. listopada 2021. godine.

Ako imate bilo kakvo pitanje o Pravilima o privatnosti, molimo da nas kontaktirate.

 

1. Dobro došli u Pravomat!

 

1.1. Tko smo?

Pravomat je aplikacija za samostalnu izradu pravnih dokumenata od strane korisnika i samoposlužna platforma za informiranje i educiranje korisnika o pravnim i poslovnim pitanjima, dostupna na web stranici www.pravomat.hr. Pravomat je izradilo i održava ga trgovačko društvo QMind društvo s ograničenom odgovornošću za intelektualne usluge, sa sjedištem na adresi Hosti 111A, 51000 Rijeka, OIB: 47272365387 (u daljnjem tekstu: QMind). Ako nas želite izravno kontaktirati, naši kontakt podaci (kao i kontakt podaci našeg službenika za zaštitu osobnih podataka) nalaze se na dnu ovih Pravila o privatnosti.

1.2. Čemu služe ova Pravila o privatnosti?

Ova Pravila o privatnosti opisuju kako QMind prikuplja, koristi, pohranjuje, dijeli i štiti Vaše osobne podatke. Primjenjuju se kada pristupite, posjetite ili koristite bilo koji dio Pravomata, tj. sadržaja koji su dostupni na web stranici www.pravomat.hr. Ova Pravila o privatnosti možete pregledavati na web stranici www.pravomat.hr/pravila-o-privatnosti te ih u bilo kojem trenutku možete preuzeti, pohraniti i ispisati na pisaču. Ovisno o tome na koji način koristite Pravomat, pojedini dijelovi ovih Pravila o privatnosti možda će se primjenjivati ili se neće primjenjivati na Vas – u svakom odjeljku jasno je objašnjeno na koje situacije se odjeljak primjenjuje. Molimo da pročitate ova Pravila o privatnosti, Uvjete korištenja i Ugovor o obradi podataka pozorno, s obzirom na to da morate pristati na sve te pravne odredbe kako biste imali dopuštenje za korištenje Pravomata. Ako se ne slažete s tim pravnim odredbama, ne smijete koristiti Pravomat.

1.3. Što su osobni podaci?

U ovim Pravilima o privatnosti puno ćemo spominjati Vaše „osobne podatke“. Ako niste potpuno sigurni što taj pojam znači, skrećemo Vam pozornost na to da je taj pojam u članku 4. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu: GDPR) definiran kako slijedi: „Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.“

1.4. Posjetitelji, korisnici i primatelji dokumenata

Pravomat koriste Posjetitelji (osobe koje posjećuju našu web stranicu, uključujući posjetitelje koji ne registriraju odnosno ne izrade korisnički račun kod nas), Korisnici (osobe koje izrađuju pravne dokumente s pomoću Pravomata) i Primatelji dokumenata (osobe koje putem e-pošte prime  pravni dokument ili poveznicu na pravni dokument izrađen s pomoću Pravomata, radi pregledavanja ili radi elektroničkog potpisivanja s pomoću Pravomata). Kako pohranjujemo Vaše podatke i kako rukujemo njima ovisi o tome jeste li Posjetitelj, Korisnik i/ili Primatelj dokumenata. Zbog toga ova Pravila o privatnosti sadrže odjeljke koji se odnose na svaku od te tri kategorije osoba.

 

2. Privatnost posjetitelja

 

2.1. Tko je posjetitelj?

Ako i dok pregledavate našu web stranicu www.pravomat.hr, čak i bez registracije odnosno izrade korisničkog računa, Vi ste „Posjetitelj“ naše web stranice.

2.2. Koje podatke prikupljamo od posjetitelja?

Od svih naših Posjetitelja dok pregledavaju našu web stranicu možemo prikupljati sljedeće podatke:

 • Statističke podatke vezane uz korištenje: Prikupljamo i analiziramo podatke o tome kako ste pronašli našu web stranicu, kako ju pregledavate, koliko dugo se na njoj zadržavate, i na koje poveznice klikate tijekom Vašeg posjeta.
 • Podatke o uređaju i aplikaciji: Prikupljamo podatke o uređaju (primjerice, koristite li prijenosno računalo ili pametni telefon) i aplikaciji (primjerice, koristite li Chrome ili Firefox) koju koristite za pristupanje web stranici. To uključuje Vašu javnu IP adresu, iz koje se također može doznati Vaša zemljopisna lokacija.
 • Podatke o upućivanju: Ako na našu web stranicu dođete s nekog vanjskog izvora (kao što je poveznica na drugoj web stranici ili u poruci e-pošte), bilježimo podatke o izvoru koji Vas je uputio do nas.
 • Podatke koje dobivamo od kolačića: Koristimo usluge trećih osoba koje uključuju slanje kolačića radi prikupljanja agregiranih i anonimiziranih podataka o posjetiteljima naše web stranice. Ti podaci mogu uključivati statističke podatke o korištenju i Posjetiteljima.

Ako ste na određene načine u interakciji s našom web stranicom, od Vas također prikupljamo i sljedeće podatke:

 • Dobrovoljno dane podatke: Možemo prikupljati dodatne osobne podatke od Vas ako nam ih dobrovoljno pošaljete u nekom drugom kontekstu, kao što su svjedočanstva o korištenju Pravomata ili javni natječaji.

Pravna osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a, na temelju legitimnog interesa da Vam omogućimo posjet web stranici i jamčimo dugotrajnu operabilnost i sigurnost naših sustava. Pravna osnova za obradu dobrovoljno danih podataka je članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a.

2.3. Kako koristimo podatke koje prikupimo od posjetitelja?

Podatke koje prikupimo od Posjetitelja koristimo:

 • Kako bismo personalizirali Vaše iskustvo s našom web stranicom: Vaši podaci pomažu nam da bolje odgovorimo Vašim individualnim potrebama.
 • Kako bismo poboljšali našu web stranicu: Neprestano nastojimo poboljšati ponudu naše web stranice na temelju povratnih informacija koje dobivamo od Vas.
 • Kako bismo poboljšali korisničku podršku: Vaši podaci pomažu nam da učinkovitije odgovaramo na Vaše zahtjeve za korisničkom podrškom, te nam pomaže u osmišljavanju novih značajki web stranice.

Pravna osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a, na temelju legitimnog interesa da povećamo privlačnost naše web stranice.

2.4. Kada i s kime dijelimo Vaše podatke?

Mi u QMindu poštujemo Vašu privatnost, razumijemo da Vam je ona važna i da Vam je stalo kako se Vaši podaci koriste. Želimo da imate povjerenja u nas te ćemo stoga otkrivati ili dijeliti Vaše podatke samo u ograničenim okolnostima i u skladu s primjenjivim pravom. Vaše podatke možemo otkrivati:

1) Našim pružateljima usluga. QMind koristi usluge trećih osoba koje nam pomažu da Vama pružamo naše usluge. Ti pružatelji usluga uključuju pružatelje usluga računalnog programiranja, pružatelje web hosting usluga i pružatelje usluga analitičkih alata. Takvim pružateljima usluga možemo dati pristup Vašim podacima, ali samo u mjeri koja je potrebna da oni pružaju svoje usluge nama. S takvim pružateljima usluga sklapamo ugovore kako bi čuvali povjerljivost i tajnost Vaših podataka i kako bismo se pobrinuli da ih koriste samo u svrhu pružanja njihovih usluga nama. Ako naši pružatelji usluga obrađuju Vaše podatke izvan Europske unije, to može značiti da se Vaši podaci prenose u zemlju s manjim standardom zaštite osobnih podataka u odnosu na Europsku uniju. U takvim slučajevima, QMind će se pobrinuti da takvi pružatelji usluga ugovorno ili na drugi način jamče jednaku razinu zaštite osobnih podataka. Treće osobe koje nam pružaju usluge su sljedeće:

 • U svome poslovanju za potrebe analize korištenja web stranice www.pravomat.hr koristimo Google Analytics, analitički alat trgovačkog društva Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Republika Irska. Google Analytics koristi takozvane kolačiće, tekstualne datoteke koje se spremaju na Vaše računalo te omogućuju analiziranje korištenja web stranice. Kolačić prikuplja podatke o tome kako koristite našu web stranicu (uključujući Vašu IP adresu). Google koristi te podatke za procjenu kako koristite web stranicu s ciljem sastavljanja izvješća o aktivnostima na web stranici za operatera web stranice tj. QMind, i kako bi pružao dodatne usluge vezane uz korištenje web stranice i interneta. U vezi s takvom obradom podataka, s Googleom je sklopljen ugovor o obradi podataka.
 • U svome poslovanju za potrebe računalnog programiranja aplikacije Pravomat odnosno izrade i održavanja web stranice www.pravomat.hr surađujemo s trgovačkim društvom POSLuH d.o.o., Srednjaci 22, 10000 Zagreb, OIB: 67565453546. U sklopu pružanja tih usluga POSLuH-ovi djelatnici povremeno mogu imati privremeni i ograničeni uvid u Vaše osobne podatke. U vezi s takvom obradom podataka s POSLuH-om je sklopljen ugovor o obradi podataka.
 • U svome poslovanju za potrebe hostinga aplikacije Pravomat odnosno web stranice www.pravomat.hr surađujemo s trgovačkim društvom POSLuH hosting d.o.o., Hosti 111A, 51000 Rijeka, OIB: 67565453546. U sklopu pružanja tih usluga djelatnici POSLuH hostinga mogu imati privremeni i ograničeni uvid u Vaše osobne podatke te je u vezi s tim s POSLuH hostingom sklopljen ugovor o obradi podataka.

2) Ako je to zakonska obveza ili je zakonom dopušteno. Ponekad tijela državne vlasti (kao što su sudovi, ministarstva, državno odvjetništvo, agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, agencija za zaštitu podataka i druga tijela) mogu, u okviru svoje nadležnosti, od nas zatražiti da im otkrijemo podatke (primjerice, radi provođenja istrage, sprječavanja nezakonitih aktivnosti ili provedbe postupaka u pogledu nezakonitih aktivnosti). Vaše podatke možemo otkriti ako je to naša zakonska obveza ili ako je to dopušteno na temelju zakona, uključujući i situacije kada vjerujemo da je takvo otkrivanje nužno kako bismo zaštitili svoja prava, zaštitili Vašu sigurnost ili zaštitili sigurnost drugih, i/ili postupili u skladu sa sudskom presudom, sudskim rješenjem, nalogom ili drugim pravnim aktom kojim se to od nas zahtijeva.

3) Ako dođe do promjene vlasništva ili vlasničke strukture QMinda. Ako dođe do preuzimanja svih ili većine poslovnih udjela QMinda od strane novog imatelja, ili ako dođe do spajanja, pripajanja ili razdvajanja trgovačkog društva prema Zakonu o trgovačkim društvima, dajete svoju izričitu privolu QMindu da prenese sve Vaše podatke novom većinskom imatelju poslovnih udjela ili trgovačkom društvu sljedniku QMinda, kako bismo mogli nastaviti pružati naše usluge. Ako je potrebno, QMind će obavijestiti nadležnu agenciju za zaštitu podataka u svakom pravnom sustavu o takvom prijenosu u skladu s postupkom obavješćivanja koji je propisan u primjenjivim propisima o zaštiti podataka.

4) Ako za to imamo dopuštenje. Naravno, mogu postojati i situacije u kojima smo, dodatno gore navedenim slučajevima, od Vas dobili izričitu privolu da otkrivamo Vaše podatke drugima. Do toga može doći, primjerice, ako nam stavite na raspolaganje Vaše svjedočanstvo vezano uz iskustvo korištenja Pravomata, ili ako, uz Vašu privolu, otkrijemo Vaše kontakt podatke trećim osobama kako bi Vas te osobe kontaktirale u marketinške svrhe.

2.5. Korištenje kolačića i odbijanje (opt-out)

Ova web stranica koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se spremaju na Vašem uređaju u svrhe opisane ispod te ostaju spremljene na Vašem uređaju dok ne isteknu. Međutim, kolačiće možete izbrisati i prije roka isteka. Kolačiće možemo poslati mi ili treća osoba koja nam pruža usluge. Podaci koje generira kolačić o Vašem korištenju ove web stranice (uključujući Vašu IP adresu) bit će poslani i spremljeni na poslužitelju, koji se može nalaziti izvan EU-a. Neki od naših pružatelja usluga mogu također prenijeti te podatke trećim osobama, ako je to njihova zakonska obveza ili ako te treće osobe obrađuju te podatke u ime naših pružatelja usluga.

Vrste i funkcije kolačića koje koristimo na web stranici www.pravomat.hr:

 • Kolačići vezani uz osnovne funkcionalnosti: Ovi kolačići nužni su za pravilno i sigurno funkcioniranje web stranice. Ne pohranjuju nikakve osobne podatke te ih ne možete isključiti s pomoću našeg alata za prilagođavanje postavki kolačića.
 • Analitički kolačići: Ovi kolačići služe za poboljšavanje iskustva korisnika web stranice. S pomoću tih kolačića dobivamo uvid o tome kako se naše web stranice koriste, što nam omogućuje da poboljšamo njihovu učinkovitost. Za uporabu analitičkih kolačića tražimo Vašu privolu, a u svakom trenutku možete ih isključiti s pomoću našeg alata za prilagođavanje postavki kolačića.

Našem alatu za prilagođavanje postavki kolačića možete u bilo kojem trenutku pristupiti klikom na poveznicu "Kolačići", koja se nalazi u izborniku u podnožju web stranice www.pravomat.hr.

Osim s pomoću našeg alata za prilagođavanje postavki kolačića, kolačiće možete blokirati aktiviranjem postavki u svom internetskom pregledniku koje omogućuju odbijanje postavljanja svih ili nekih kolačića. Međutim, molimo da vodite računa o tome da Vam možda neće biti dopušten pristup svim ili nekim dijelovima naše web stranice, ako postavke svog internetskog preglednika podesite tako da blokiraju sve kolačiće.

 

3. Privatnost korisnika

 

3.1. Tko je korisnik?

Ako se registrirate na našoj web stranici www.pravomat.hr odnosno izradite korisnički račun, Vi ste Korisnik naše web stranice.

3.2. Koje podatke prikupljamo od korisnika?

Od Vas kao Korisnika, možemo prikupljati i koristiti sve podatke koji su opisani u Odjeljku 2. iznad. Osim toga, možemo prikupljati sljedeće podatke dok koristite Pravomat:

 • Podatke za registraciju odnosno izradu korisničkog računa: Korisnički račun za Pravomat potreban Vam je kako biste mogli koristiti sve funkcionalnosti Pravomata. Primjerice, izrada korisničkog računa potrebna Vam je kako biste mogli preuzeti pravni dokument koji ste izradili u PDF formatu, naknadno ga uređivati, duplicirati podatke iz jednog dokumenta radi lakše izrade drugog istovrsnog dokumenta i tako dalje. Kada se registrirate na našoj web stranici odnosno izradite korisnički račun, od Vas ćemo prikupiti podatke koje ste nam stavili na raspolaganje tijekom registracije, uključujući Vaše ime i prezime i adresu e-pošte.
 • Podatke za izdavanje računa: Ako se preko naše web stranice pretplatite na bilo koji sadržaj ili naručite bilo koju uslugu koja se naplaćuje, od Vas ćemo zatražiti da nam stavite na raspolaganje podatke koji su po zakonu potrebni za izdavanje računa, uključujući ime i prezime odnosno naziv za pravne osobe, adresu koja će biti ispisana na računu, osobni identifikacijski broj i druge podatke ovisno o načinu plaćanja koji odaberete. Također ćemo pohraniti podatke o sadržaju na koji ste se pretplatili odnosno o uslugama koje ste naručili, uključujući datum pretplate, razdoblje pretplate i slično.
 • Podatke na spremljenim pravnim dokumentima: Ako upisujete podatke u upitnike vezane uz digitalne predloške pravnih dokumenata te izrađeni pravni dokument spremite prijavom u Vaš korisnički račun, prikupljamo i pohranjujemo sve opcije koje ste odabrali i podatke koje ste upisali u upitnik, uključujući i Vaš jednostavni elektronički potpis, ako ste pravni dokument i elektronički potpisali s pomoću Pravomata. Naravno, osim što brinemo o zaštiti tih podataka, oni su i povjerljivi, tako da samo Vaš korisnički račun ima pristup tako ispunjenom upitniku i izrađenom pravnom dokumentu.
 • Podatke o primatelju dokumenta: Pravomat Vam omogućuje da izrađene pravne dokumente ili poveznice na izrađene pravne dokumente pošaljete na bilo koju adresu e-pošte radi pregledavanja ili elektroničkog potpisivanja dokumenta. Takve adrese e-pošte mi prikupljamo i obrađujemo isključivo kao izvršitelj obrade u Vaše ime i prema Vašoj uputi. Pravna osnova za takvu obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a.
3.3. Kako koristimo podatke koje prikupljamo od korisnika?

Podatke Korisnika koristimo u svrhe u koje koristimo i podatke Posjetitelja, kako je opisano u odjeljku 2. iznad. Osim toga, podatke Korisnika koristimo i:

 • Kako bismo Vam pružali naše usluge: Vaše podatke o registraciji odnosno izradi korisničkog računa, podatke za izdavanje računa i Vaše podatke vezane uz Primatelje dokumenata koristimo kako bismo Vam pružali naše usluge. To uključuje pružanje korisničke podrške, što uključuje pristup Vašim podacima kako bismo Vam mogli pomoći. Pravna osnova za obradu podataka je članak 6. stavka 1. točka (b) GDPR-a.
 • Kako bismo analizirali korištenje Pravomata: Vaše podatke možemo koristiti za sigurnosne svrhe, za izradu statističkih analiza i u svrhe istraživanja i razvoja. Molimo da uzmete u obzir kako te analize i izvješća neće sadržavati Vaše podatke u obliku u kojem bi Vas se moglo identificirati. Pravna osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a, na temelju legitimnog interesa da povećamo privlačnost naše web stranice.
 • Kako bismo Vam povremeno slali poruke e-poštom: Adresu e-pošte koju nam stavite na raspolaganje u postupku registracije odnosno izrade korisničkog računa možemo koristiti kako bismo Vam slali informacije vezane uz Vaš korisnički račun, sadržaj na koji ste se pretplatili ili uslugu koju ste naručili. Pravna osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a.
 • Kako bismo Vas kontaktirali u marketinške svrhe: Ovisno o tome jeste li nam za to dali privolu, možemo koristiti Vašu adresu e-pošte kako bismo Vam povremeno poslali novosti ili informacije o uslugama. Ako u bilo kojem trenutku budete htjeli odjaviti primanje takvih poruka, na dnu svake poruke koje Vam šaljemo nalaze se upute o tome kako se odjaviti.

 

4. Privatnost primatelja dokumenata

 

4.1. Tko je primatelj dokumenata?

Ako Vam je Korisnik poslao pravni dokument ili poveznicu na pravni dokument izrađen s pomoću Pravomata i posjetite našu web stranicu kako biste pregledali ili elektronički potpisali takav pravni dokument, Vi ste Primatelj dokumenata.

4.2. Koje podatke prikupljamo od primatelja dokumenata?

Od Vas kao Primatelja dokumenata, možemo prikupljati sljedeće podatke u ime Korisnika koji Vas je pozvao da pregledate izrađeni pravni dokument ili da ga potpišete jednostavnim elektroničkim potpisom:

 • Jednostavni elektronički potpis: Ako Vam je Korisnik poslao poziv da potpišete pravni dokument izrađen s pomoću Pravomata i Vi ste to učinili, mi ćemo prikupiti i pohraniti Vas jednostavni elektronički potpis. Pravna osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a i članak 28. stavak 3. GDPR-a.
 • Adresa e-pošte: QMind bilježi Vašu adresu e-pošte ako nam ju je Korisnik stavio na raspolaganje kako bi Vam poslao poziv da pregledate ili potpišete pravni dokument izrađen s pomoću Pravomata. Pravna osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a i članak 28. stavak 3. GDPR-a. Vjerujemo da je Korisnik koji Vam je tako poslao pravni dokument ili poveznicu na pravni dokument prethodno od Vas zatražio i dobio privolu za slanje takvih poruka. U svakom slučaju, primanje takvih poruka s Pravomata možete odjaviti prateći upute o odjavi koje se nalaze na dnu svake takve poruke poslane preko Pravomata.
4.3. Kako koristimo podatke koje prikupljamo od primatelja dokumenata?

Kako koristimo podatke koje prikupljamo od Primatelja dokumenata ovisi o vrsti podataka koje nam stavite na raspolaganje:

 • Jednostavni elektronički potpis: Ako Vam je Korisnik poslao poziv da potpišete pravni dokument izrađen s pomoću Pravomata i Vi ste to učinili, Vaš jednostavni elektronički potpis bit će korišten samo u svrhu potpisivanja tog dokumenta. Molimo da vodite računa o tome da ste kada potpišete pravni dokument izrađen s pomoću Pravomata, njime pravno obvezani te Vaš pristanak na njegove odredbe i Vaš potpis ne možete opozvati bez pristanka Korisnika koji Vam je poslao pravni dokument na potpisivanje preko Pravomata. Isto tako, molimo da vodite računa da QMind nije odgovoran za sadržaj pravnog dokumenta ni u kojem pogledu, pa ako imate bilo kakvo pitanje o pravnom dokumentu koji potpisujete preko Pravomata, molimo da izravno kontaktirate Korisnika koji Vam je poslao taj pravni dokument na elektroničko potpisivanje preko Pravomata.
 • Ostali podaci: Sve ostale podatke Primatelja dokumenata koristimo u svrhe u koje koristimo i podatke Posjetitelja, kako je opisano u odjeljku 2. iznad.

 

5. Voditelj obrade i izvršitelj obrade

 

QMind je voditelj obrade u pogledu svih podataka koje prikupimo od Posjetitelja i Korisnika web stranice www.pravomat.hr. Međutim, Korisnik je voditelj obrade u pogledu podataka prikupljenih od Primatelja dokumenata ili podataka unesenih u pravni dokument izrađen s pomoću Pravomata. Korisnik određuje kako će se pravni dokument koji izradi s pomoću Pravomata koristiti. QMind obrađuje takve podatke samo u ime Korisnika te u skladu s Korisnikovim uputama. Ako imate bilo kakvo pitanje o pravnom dokumentu koji Vam je poslan radi pregledavanja ili elektroničkog potpisivanja s pomoću Pravomata, molimo da izravno kontaktirate Korisnika.

 

6. Koliko dugo pohranjujemo Vaše podatke?

 

Vaše podatke pohranjujemo u skladu s primjenjivim zakonskim rokovima za pohranu. Nakon isteka takvih rokova, odgovarajući podaci bit će rutinski izbrisani, pod uvjetom da ih više nije potrebno čuvati radi ispunjavanja ugovora između Vas i nas. Ako ste Korisnik, kada otkažete/izbrišete svoj korisnički račun, tako ćete iz našeg sustava izbrisati sve svoje podatke i sadržaj, u mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno. Molimo da vodite računa o tome da taj sadržaj više neće biti moguće povratiti nakon što otkažete/izbrišete svoj korisnički račun. Mi ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koja nastane nakon ili kao posljedica otkazivanja/brisanja Vašeg korisničkog računa, te se Vi sami morate pobrinuti za to da sav sadržaj koji Vam je potreban kopirate i spremite izvan Pravomata prije otkazivanja/brisanja svog korisničkog računa. Neovisno o tome, mi ćemo zadržati i koristiti Vaše podatke u svrhe postupanja u skladu sa svojim zakonskim obvezama (uključujući poštivanje eventualnih zakonskih rokova za pohranu), rješavanja sporova ili ostvarivanja prava iz sklopljenih ugovora. Također možemo zadržati Vaše podatke u mjeri u kojoj su ti podaci uključeni u bilo kakvu statističku analizu ili izvješća. Molimo da vodite računa o tome da te analize i izvješća neće sadržavati Vaše podatke u obliku u kojem bi Vas se moglo identificirati na bilo koji način.

 

7. Kako možete kontrolirati svoje podatke?

 

7.1. Vaša prava kao ispitanika

Kao ispitanik sukladno GDPR-u imate sljedeća prava u pogledu obrade Vaših osobnih podataka:

 • Pravo na pristup: Od nas u bilo kojem trenutku besplatno možete dobiti informacije o osobnim podacima koji su pohranjeni ili koje obrađujemo, kao i kopiju tih podataka (vidi odjeljak 7.2. ispod).
 • Pravo na ispravak: Ako vjerujete da je bilo koji Vaš osobni podatak koji pohranjujemo ili obrađujemo netočan ili nepotpun, možete zatražiti ispravak takvog netočnog ili nepotpunog podatka (vidi odjeljak 7.2. ispod).
 • Pravo na brisanje (pravo na zaborav): Uz ispunjenje određenih uvjeta, u bilo kojem trenutku možete zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka (vidi odjeljak 7.3. ispod).
 • Pravo na ograničenje obrade: Uz ispunjenje određenih uvjeta, od nas možete ishoditi ograničenje obrade (vidi odjeljak 7.4. ispod).
 • Pravo na prigovor: U bilo kojem trenutku imate pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka (vidi odjeljak 7.5. ispod).
 • Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, koje ste nam stavili na raspolaganje, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu (vidi odjeljak 7.6. ispod).
 • Pravo na povlačenje privole: Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli, u bilo kojem trenutku imate pravo tu privolu povući, s time da to ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja (vidi odjeljak 7.7. ispod).
 • Pravo na pritužbu: Ako vjerujete da mjere koje primjenjujemo prilikom obrade Vaših podataka krše primjenjivo pravo, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (vidi odjeljak 7.8. ispod).
7.2. Mogu li pristupiti svojim podacima i ispraviti ih?

Da. Prema propisima, imate pravo pregledati svoje osobne podatke koje QMind drži o Vama te možete od nas zatražiti da ispravimo, izbrišemo, ograničimo ili blokiramo te podatke, ako je potrebno. To pravo možete ostvariti u bilo kojem trenutku, tako da nas kontaktirate na adresu e-pošte dpo@pravomat.hr.

Ako ste Korisnik, svoje osobne podatke možete izmijeniti prijavom u svoj korisnički račun. Molimo da svoje osobne podatke osvježite čim dođe do bilo kakve izmjene.

Ako ste Primatelj dokumenata, molimo da vodite računa o tome da Vašim osobnim podacima (uključujući i osobne podatke sadržane u izrađenim pravnim dokumentima) upravlja isključivo Korisnik. QMind obrađuje takve podatke samo u ime Korisnika i u skladu s njegovim uputama. Ako želite pregledati, ispraviti, izbrisati, ograničiti ili blokirati svoje osobne podatke, molimo da izravno kontaktirate Korisnika.

7.3. Što ako ne želim da se moji osobni podaci obrađuju?

Ako ne želite da se Vaši osobni podaci obrađuju, imate pravo zatražiti da se podaci koji se odnose na Vas izbrišu bez nepotrebnog odgađanja, u mjeri u kojoj obrada nije nužna i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • ako povučete svoju privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • ako uložite prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Europske unije ili prava države članice kojem podliježemo kao voditelj obrade;
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.

Ako se neki od gore navedenih razloga primjenjuje na Vas te želite da se Vaši osobni podaci izbrišu, molimo da nas kontaktirate na adresu e-pošte dpo@pravomat.hr. Nakon toga, pobrinut ćemo se da po Vašem zahtjevu za brisanje bude odmah postupljeno.

7.4. Mogu li ograničiti što činite s mojim osobnim podacima?

Da. Od nas možete ishoditi takozvano „ograničenje obrade“, ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

 • osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim nam se kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • obrada Vaših osobnih podataka je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • više kao voditelj obrade ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • uložili ste prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. GDPR-a očekujući potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi kao voditelja obrade razloge Vas kao ispitanika.

Ako je ispunjen neki od gore navedenih uvjeta te želite ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka koje pohranjujemo, možete nas u bilo kojem trenutku kontaktirati kako bismo se pobrinuli da obrada bude ograničena.

7.5. Mogu li prigovoriti obradi svojih osobnih podataka?

Da. Na temelju svoje posebne situacije u bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se temelji na članku 6. stavku 1. točki (e) ili (f) GDPR-a. Ako uložite prigovor, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako možemo dokazati da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a.

Ako obrađujemo osobne podatke u izravne marketinške svrhe, također imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u takvu svrhu. Ako uložite prigovor na obradu u izravne marketinške svrhe, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke u te svrhe.

7.6. Mogu li prenijeti svoje podatke kod drugog voditelja obrade?

Imate pravo primiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane nas, kao voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, pod uvjetom da se obrada temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) GDPR-a, ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) GDPR-a i da se obrada provodi automatiziranim putem. Uzmite u obzir da se to pravo ne primjenjuje na obradu nužnu za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene QMindu kao voditelju obrade. Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka, također imate pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo.

7.7. Što ako se predomislim – mogu li povući svoju privolu?

Da. Kao što je navedeno u odjeljku 1.2., kako biste imali dopuštenje za korištenje Pravomata, morate pristati na ova Pravila o privatnosti, Uvjete korištenja i Ugovor o obradi podataka. Međutim, ako više ne želite koristiti Pravomat, imate pravo povući svoju privolu na obradu Vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Kako biste to učinili, molimo da nas kontaktirate na adresu e-pošte dpo@pravomat.hr. Ako povučete svoju privolu, moguće je da više nećete moći koristiti naše usluge. Uzmite u obzir da povlačenje Vaše privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

7.8. Sve je pošlo po zlu – što mogu učiniti?

Iako ćemo dati apsolutno sve od sebe da popravimo bilo kakvu situaciju vezanu uz Vaše osobne podatke oko koje niste zadovoljni, ako smatrate da Vašim osobnim podacima ne rukujemo propisno imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, u skladu s člankom 77. GDPR-a. U ovom slučaju nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP). Podatke za kontaktiranje AZOP-a možete pronaći ovdje.

 

8. Zaštita podataka

 

8.1. Gdje su pohranjeni Vaši podaci?

Poslužitelji koje koristimo za smještaj i obradu Vaših osobnih podataka nalaze se u Republici Hrvatskoj, državi članici Europske unije ili drugoj potpisnici Sporazuma o Europskom gospodarskom području.

8.2. Kako štitimo Vaše podatke?

Posvećeni smo tome da Vašim osobnim podacima rukujemo s najvećom mogućom brigom. U tu svrhu primjenjujemo različite tehničke i organizacijske mjere. Te mjere namijenjene su zaštiti Vaših podataka od slučajnog ili neovlaštenog gubitka, uništenja, izmjene, otkrivanja ili pristupanja, kao i drugih nezakonitih oblika obrade.

8.3. Postoji li opasnost da će moje podatke svejedno vidjeti treće osobe?

Nažalost, postoji. Neovisno o sigurnosnim mjerama koje poduzimamo, uvijek postoji opasnost da Vaše osobne podatke može vidjeti ili koristiti neka neovlaštena treća osoba kao posljedica prikupljanja i prijenosa Vaših podataka preko interneta. Ako imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaših osobnih podataka, molimo da nas kontaktirate preko našeg Kontakt obrasca.

 

9. Koja je pravna osnova za obradu podataka?

 

U obradi Vaših osobnih podataka QMind uvijek postupa u skladu s primjenjivim propisima. Obrada podataka koju provodimo temelji se na članku 6. stavku 1. točki (a) GDPR-a, prema kojemu je obrada podataka dopuštena ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka za jednu ili više posebnih svrha.

Ako je obrada podataka nužna za ispunjavanje ugovora čija ste stranka (ili kako bi se poduzeli koraci na Vaš zahtjev prethodno sklapanju takvog ugovora), naša obrada se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) GDPR-a. Predugovorne mjere mogu se široko definirati te i samo pregledavanje web-stranice može potpadati pod njih.

Ako QMind ima zakonsku obvezu obrade osobnih podataka (kao što je ispunjavanje obveza prema poreznoj upravi), naša obrada temelji se na članku 6. stavku 1. točki (c) GDPR-a.

U vrlo rijetkim slučajevima, obrada osobnih podataka koju provodimo može biti nužna za zaštitu ključnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe. U tim slučajevima naša obrada temelji se na članku 6. stavku 1. točki (d) GDPR-a.

Trenutno ne obavljamo nijednu zadaću od javnog interesa niti izvršavamo službenu ovlast. Međutim, ako to budemo činili u budućnosti, takva obrada temeljit će se na članku 6. stavku 1. točki (e) GDPR-a.

Konačno, naša obrada osobnih podataka temelji se na članku 6. stavku 1. točki (f) GDPR-a. Ta pravna osnova koristi se za radnje vezane uz obradu koje nisu pokrivene nekom od gore spomenutih pravnih osnova, ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa QMinda ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Kada je pravna osnova obrade članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a, naši legitimni interesi ukratko su opisani te uključuju funkcioniranje naše web stranice, pružanje naših usluga, osiguravanje stabilnosti i sigurnosti naše web stranice i usluga, omogućavanje personaliziranog korisničkog iskustva i ispunjavanje pojedinačnih potreba (uključujući neprestano unaprjeđivanje naše web stranice i korisničke podrške), kao i kontaktiranje Vas u marketinške svrhe (ako ste za to dali privolu).

 

10. Koristi li QMind automatizirano donošenje odluka?

 

Ne. Kao odgovorno trgovačko društvo, QMind ne donosi odluke koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi.

 

11. Izmjene ovih Pravila o privatnosti

 

QMind zadržava pravo na izmjenu i dopunu ovih Pravila o privatnosti u bilo kojem trenutku, o čemu ćemo Vas obavijestiti putem web stranice ili na drugi način. Preporučujemo da često pregledavate ovu stranicu te da obradite pozornost na datum zadnje izmjene. Ako se ne slažete s bilo kojom izmjenom ovih Pravila o privatnosti, odmah morate prestati koristiti Pravomat.

 

12. Kako nas možete kontaktirati?

 

Vaša pitanja i komentari vezani uz ova Pravila o privatnosti su dobrodošli i u vezi s time nas možete kontaktirati na sljedeće načine:

 • možete nam poslati poruku preko našeg kontakt obrasca;
 • možete nam pisati na: QMind d.o.o., Hosti 111A, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska.

U bilo kojem trenutku možete kontaktirati i našeg službenika za zaštitu osobnih podataka slanjem poruke na adresu e-pošte dpo@pravomat.hr.