Obrasci dokumenata

Izjava da nekretnina nije bračna, izvanbračna ili partnerska stečevina

Ovaj prilagodljivi digitalni obrazac izjave da nekretnina nije bračna, izvanbračna i/ili partnerska stečevina osmišljen je za samostalnu izradu jednostrane izjave volje kojom sadašnji ili bivši bračni drug, izvanbračni drug odnosno životni partner zemljišnoknjižnog vlasnika nekretnine ili sam zemljišnoknjižni...

Pročitaj više Ispuni i preuzmi

Suglasnost za otuđenje i opterećenje nekretnine koja je bračna, izvanbračna ili partnerska stečevina

Ovaj prilagodljivi digitalni obrazac suglasnosti za otuđenje i opterećenje nekretnine osmišljen je za samostalnu izradu jednostrane izjave volje kojom bračni drug, izvanbračni drug odnosno životni partner zemljišnoknjižnog vlasnika nekretnine koja predstavlja njihovu bračnu, izvanbračnu odnosno partnersku...

Pročitaj više Ispuni i preuzmi

Punomoć za kupnju nekretnine

Ovaj prilagodljivi digitalni obrazac punomoći za kupnju nekretnine osmišljen je za samostalnu izradu jednostrane izjave volje kojom kupac nekretnine (opunomoćitelj) ovlašćuje neku fizičku ili pravnu osobu po svome izboru (opunomoćenika) da ga zastupa u vezi s kupnjom nekretnine u ime i za račun opunomoćitelja...

Pročitaj više Ispuni i preuzmi

Punomoć za prodaju nekretnine

Ovaj prilagodljivi digitalni obrazac punomoći za prodaju nekretnine osmišljen je za samostalnu izradu punomoći kojom prodavatelj nekretnine (opunomoćitelj) ovlašćuje neku fizičku ili pravnu osobu po svome izboru (opunomoćenika) da ga zastupa u vezi s prodajom nekretnine u njegovom vlasništvu tj. da u...

Pročitaj više Ispuni i preuzmi

Ugovor o najmu stana

Ovaj prilagodljivi digitalni obrazac osmišljen je za izradu ugovora o najmu stana između pravne ili fizičke osobe koja iznajmljuje stan u svome vlasništvu na području Republike Hrvatske i fizičke osobe koja taj stan unajmljuje za potrebe stanovanja i za to će plaćati tzv. slobodno ugovorenu najamninu....

Pročitaj više Ispuni i preuzmi

Ugovor o radu

Ovaj prilagodljivi digitalni obrazac ugovora o radu osmišljen je za izradu ugovora o radu na neodređeno ili određeno vrijeme, uz probni rad ili bez njega, između pravne ili fizičke osobe koja zapošljava radnika i za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove (poslodavca), i fizičke osobe koja...

Pročitaj više Ispuni i preuzmi

Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada

Ovaj prilagodljivi digitalni predložak ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada osmišljen je za izradu ugovora o radu na neodređeno ili određeno vrijeme, u punom ili nepunom radnom vremenu, između poslodavca i radnika koji u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca kod kuće ili u drugom prostoru...

Pročitaj više Ispuni i preuzmi

Ugovor o kupoprodaji motornog vozila

Ovaj prilagodljivi digitalni obrazac ugovora o kupoprodaji motornog vozila osmišljen je za izradu ugovora o kupoprodaji motornog vozila između fizičke ili pravne osobe koja prodaje rabljeni motocikl, osobni automobil, teretno vozilo ili bilo koje drugo motorno vozilo u svojemu vlasništvu (prodavatelja),...

Pročitaj više Ispuni i preuzmi

Predugovor o kupoprodaji nekretnine

Ovaj prilagodljivi digitalni obrazac predugovora o kupoprodaji nekretnine osmišljen je za izradu predugovora o kupoprodaji nekretnine kojim prodavatelj nekretnine i kupac nekretnine preuzimaju obvezu međusobno sklopiti glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine u određenom roku i kojim ugovaraju uvjete pod...

Pročitaj više Ispuni i preuzmi

Ugovor o darovanju motornog vozila

Ovaj prilagodljivi digitalni obrazac ugovora o darovanju motornog vozila osmišljen je za izradu ugovora o darovanju motornog vozila između fizičke ili pravne osobe koja daruje rabljeni motocikl, osobni automobil, teretno vozilo ili bilo koje drugo motorno vozilo u svojemu vlasništvu (darovatelja), i fizičke...

Pročitaj više Ispuni i preuzmi