O Pravomatu

pravomat logo

Pravomat je računalni alat za samostalnu, jednostavnu i brzu izradu ugovora i drugih pravnih dokumenata s pomoću prilagodljivih digitalnih predložaka, odnosno samoposlužna platforma za informiranje i educiranje korisnika o pravnim i poslovnim pitanjima, koju je izradilo i koju objavljuje i održava trgovačko društvo QMind d.o.o. za intelektualne usluge.

 

Kako mogu izraditi personalizirani ugovor ili drugi pravni dokument s pomoću digitalnih obrazaca dostupnih na Pravomatu?


Izrada ugovora i drugih pravnih dokumenata s pomoću digitalnih obrazaca na Pravomatu funkcionira na sljedeći način:

 1. Iz izbornika u kojem su ponuđeni dostupni digitalni obrasci ugovora i drugih pravnih dokumenata sami odabirete digitalni obrazac za izradu ugovora ili drugog pravnog dokumenta koji Vam je potreban. Uz svaki obrazac postoji stranica s detaljnim opisom i informacijama o obrascu. Preporučujemo da tu stranicu pozorno pročitate kako biste bili sigurni da je odabrani obrazac pogodan za Vaše potrebe. Ako smatrate da je obrazac pogodan za Vaše potrebe, kliknite na gumb "Izradi dokument", čime se otvara upitnik.
 2. Unosom traženih podataka ili odabirom ponuđenih opcija u upitniku generira se personalizirani ugovor ili drugi pravni dokument. Svakim Vašim unosom ili odabirom u upitniku tekst dokumenta se mijenja: pojedine odredbe se dodaju ili uklanjaju iz teksta, pojedine riječi se mijenjaju i slično. Kako biste mogli pratiti na koji način ste pojedinim unosom ili odabirom u upitniku prilagodili tekst dokumenta, nakon svakog unosa ili odabira imate mogućnost pregledati tekst dokumenta klikom na gumb "Pregledaj dokument".
 3. Kada dođete do kraja upitnika, klikom na gumb "Spremi" i prijavom u svoj korisnički račun, imate na raspolaganju niz funkcija:
  • Preuzmi - Ako ste potpuno zadovoljni sadržajem pravnog dokumenta koji ste izradili, takav gotovi dokument možete preuzeti u PDF-u, spremiti ga na svoje računalo ili drugi uređaj te ga koristiti za svoje osobne potrebe.
  • Izmijeni - Izrađeni pravni dokument možete spremiti i naknadno ga uređivati tj. mijenjati tako da ponovno pristupite ranije ispunjenom upitniku i izvršite drukčije odabire ili unesete drukčije podatke od onih koje ste ranije unijeli u upitnik.
  • Dupliciraj - Ako želite brže sastaviti novi pravni dokument istog sadržaja, ali želite izmijeniti samo neke podatke u odnosu na već izrađeni dokument (primjerice, ako želite izraditi ugovor potpuno istog sadržaja, ali za druge ugovorne stranke), možete napraviti duplikat ispunjenog upitnika i u njemu izmijeniti samo dio podataka, umjesto da iznova ispunjavate cijeli upitnik.
  • Pošalji - Bilo kome možete e-poštom poslati poveznicu s pomoću koje se izrađeni pravni dokument može preuzeti.
  • e-Potpisi - Izrađeni pravni dokument možete potpisati jednostavnim elektroničkim potpisom te bilo kome e-poštom poslati zahtjev za elektroničko potpisivanje dokumenta.
  • Uredi bilješku - Ako izrađujete više pravnih dokumenata na Pravomatu, kako biste se lakše snalazili, uz svaki izrađeni pravni dokument možete upisati bilo kakvu bilješku.
  • Izbriši - Ako Vam pravni dokument koji ste izradili više nije potreban, možete ga trajno izbrisati s Pravomata.
  • Izvezi u uređivač - Ako Vam pojedine ugovorne ili druge odredbe koje se generiraju ispunjavanjem upitnika ne odgovaraju, imate i mogućnost izvoza dokumenata u Uređivač. U Uređivaču možete detaljno urediti baš sve dijelove ugovora i drugih pravnih dokumenata: možete mijenjati i dodavati podatke o strankama, mijenjati naslov ugovora ili drugog pravnog dokumenta, naslove i tekst svih članaka tj. odredbi, mijenjati redoslijed članaka, brisati postojeće članke, dodavati nove članke gdje god to želite i, naposljetku, kada budete potpuno zadovoljni tekstom ugovora ili drugog pravnog dokumenta koji ste izradili, preuzeti svoj gotovi pravni dokument u PDF-u te ga koristiti za svoje osobne potrebe.

 

Kako mogu izraditi personalizirani ugovor ili drugi pravni dokument s pomoću primjera dostupnih na Pravomatu?


Izrada ugovora i drugih pravnih dokumenata s pomoću primjera dostupnih na Pravomatu funkcionira na sljedeći način:

 1. Iz izbornika u kojem su dostupni primjeri ugovora i drugih pravnih dokumenata sami odabirete primjer koji će Vam poslužiti kao predložak za pisanje ugovora ili drugog pravnog dokumenta koji Vam je potreban. Iznad svakog primjera nalazi se kratak opis sadržaja primjera. Preporučujemo da taj opis, kao i tekst primjera, pozorno pročitate kako biste bili sigurni da je odabrani primjer pogodan za Vaše potrebe. Za potpuni pregled primjera morate se prijaviti u svoj korisnički račun.
 2. Klikom na gumb "Uredi i preuzmi", odabrani primjer otvara se u Uređivaču, gdje ga možete koristiti kao predložak za izradu vlastitog ugovora ili drugog pravnog dokumenta. U Uređivaču primjer možete u potpunosti prilagoditi Vašim potrebama: možete mijenjati i dodavati podatke o strankama, mijenjati naslov ugovora ili drugog pravnog dokumenta, naslove i tekst svih članaka tj. odredbi, mijenjati redoslijed članaka, brisati postojeće članke, dodavati nove članke gdje god to želite, i slično. Uz pojedine odredbe koje se pojavljuju u primjerima u Uređivaču su dane upute i objašnjenja, najčešće iz primjenjivog zakona.
 3. Kada budete potpuno zadovoljni tekstom ugovora ili drugog pravnog dokumenta koji ste izradili koristeći odabrani primjer kao predložak za pisanje, kliknite na "Spremi dokument". Nakon toga imat ćete na raspolaganju niz funkcija u vezi s dokumentom koji ste tako izradili:
  • Preuzmi - Ako ste potpuno zadovoljni sadržajem pravnog dokumenta koji ste izradili, takav gotovi dokument možete preuzeti u PDF-u, spremiti ga na svoje računalo ili drugi uređaj te ga koristiti za svoje osobne potrebe.
  • Uredi - Izrađeni pravni dokument možete naknadno uređivati tj. mijenjati tako da ponovno pristupite Uređivaču.
  • Dupliciraj - Ako želite brže sastaviti novi pravni dokument istog sadržaja, ali želite izmijeniti samo neke podatke u odnosu na već izrađeni dokument (primjerice, ako želite izraditi ugovor potpuno istog sadržaja, ali za druge ugovorne stranke), možete napraviti duplikat izrađenog dokumenta i u njemu izmijeniti samo dio podataka, umjesto da iznova uređujete primjer.
  • Pošalji - Bilo kome možete e-poštom poslati poveznicu s pomoću koje se izrađeni pravni dokument može preuzeti.
  • Uredi naziv - Ako izrađujete više pravnih dokumenata koristeći primjere kao predloške za pisanje, kako biste se lakše snalazili, možete prilagoditi naziv pod kojim je pravni dokument spremljen na Vašem korisničkom računu.
  • Uredi bilješku - Ako izrađujete više pravnih dokumenata koristeći primjere kao predloške za pisanje, kako biste se lakše snalazili, uz svaki izrađeni pravni dokument možete upisati bilo kakvu bilješku.
  • Ukloni - Ako Vam pravni dokument koji ste izradili koristeći primjer kao predložak za pisanje više nije potreban, možete ga trajno izbrisati s Pravomata.

 

Tko izrađuje digitalne obrasce i primjere ugovora i drugih pravnih dokumenata?


Digitalne obrasce i primjere ugovora i drugih pravnih dokumenata koji su dostupni na Pravomatu izrađuju pravni stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u području ugovornog prava.

 

Mogu li besplatno koristiti digitalne obrasce i primjere ugovora i drugih pravnih dokumenata?


Digitalni obrasci i primjeri ugovora i drugih pravnih dokumenata mogu se koristiti potpuno besplatno, s time da je za pristup svim sadržajima i funkcijama Pravomata potrebno izraditi korisnički račun. Da ne bi bilo zabune, izrada korisničkog računa je također potpuno besplatna.

 

Hoćete li pregledati pravni dokument koji sam izradio kako bih bio siguran da odgovara mojim potrebama? Hoćete li mi osobno pomoći u izradi ugovora? Možete li vi za mene sastaviti ugovor koji mi je potreban?


Odgovor na sva ta pitanja je ne. Mi ne pružamo pravnu pomoć te nismo i ni u kom slučaju ne možemo biti zamjena za odvjetnika i profesionalne odvjetničke usluge. Iako pravnici izrađuju digitalne obrasce i primjere dostupne na Pravomatu, dokumente koje ste izradili s pomoću Pravomata nikada osobno ne pregledavamo niti provjeravamo, a tekst pravnog dokumenta automatizirano generira računalni program na temelju Vaših vlastitih odabira i unosa u upitnik koji se odnosi na odabrani obrazac odnosno na temelju Vaših vlastitih unosa u Uređivač.

Stoga, ako niste potpuno sigurni da je pravni dokument koji ste samostalno izradili s pomoću Pravomata pogodan za Vaše potrebe ili ne razumijete pojedine ili sve odredbe koje se pojavljuju u njemu, nemojte koristiti pravni dokument koji ste izradili s pomoću Pravomata i obavezno se obratite odvjetniku za pravnu pomoć!

 

Moram li upisati sve podatke i izvršiti sve odabire u upitniku prilikom izrade pravnih dokumenata s pomoću obrasca?


Ne morate. Međutim, u tom slučaju moguće je da će u izrađenom ugovoru ili drugom pravnom dokumentu na pojedinim mjestima ostati praznine ili da će se u izrađenom ugovoru ili drugom pravnom dokumentu pojaviti ili se neće pojaviti neke odredbe, pa je upitno hoće li takav pravni dokument doista biti upotrebljiv. Stoga preporučujemo da upišete sve podatke i izvršite sve odabire u upitniku, osim u slučaju kada je u samom pitanju u upitniku naglašeno da nije potrebno upisati odgovor - u tom slučaju uz pitanje u upitniku stajat će napomena: "(opcionalno)".

Uz mnoga pitanja u upitniku dana su objašnjenja, najčešće iz primjenjivog zakona. Međutim, ako unatoč tome ne znate odgovoriti na pojedina pitanja ili ne znate što pojedina pitanja znače, onda je svakako potrebno da se obratite odvjetniku za pravnu pomoć umjesto da koristite Pravomat!

 

Jesu li podaci koje unosim u Pravomat sigurni i tajni?


S naše strane poduzeli smo sve dostupne mjere zaštite i čuvanja tajnosti Vaših podataka koje unosite u Pravomat prilikom izrade ugovora i korisničkog računa. Podaci koje unosite u Pravomat prilikom izrade ugovora kriptirani su u mirovanju. To znači da ni mi sami ne možemo vidjeti te podatke, pa tako niti dijeliti ih s drugim osobama. Povrh toga je i zaporka za prijavu u Vaš korisnički račun kriptirana te ju stoga mi ne znamo, niti ju možemo znati.

Kako bi i na uređaju kojeg koristite prilikom izrade ugovora s pomoću Pravomata postojala odgovarajuća razina zaštite, preporučujemo Vam da instalirate i redovito nadograđujete kvalitetni antivirusni program, da za prijavu u korisnički račun na Pravomatu koristite jedinstvenu i kompliciranu zaporku, da tu zaporku pozorno čuvate i da ju ne dijelite ni s kim!